Foto inicio 01
Àrea jurídica

En les nostres oficines hi trobarà el buffet del professional col·laborador JOAN PLANA PRADES, Advocat, que en dies concertats, atendrà les seves necessitats:

  • Dret Civil: Contractes, propietat horitzontal, arrendaments, desnonaments, successions, herències, reclamacions de morosos.
  • Dret de família: Separacions, divorcis, parelles de fet, incapacitacions.
  • Dret mercantil i societari: Contractes mercantils, reclamacions, constitució societats, acords socials, dissolució i liquidació societats.
  • Tramitacions administratives