Foto inicio 01
Àrea laboral

La legislació laboral està en constant canvi, tant les pròpies Lleis laborals com els Convenis col·lectius. El nostre departament laboral es cuida d'assessorar-lo en totes aquestes novetats i ajudar-lo en la gestió de tot el que envolta les relacions laborals.

  • Assessorament laboral.
  • Altes d'empresa i la seva legalització davant els diferents organismes de treball, Seguretat Social i O.T.G.
  • Contractació de treballadors, amb les possibles subvencions i bonificacions.
  • Confecció de nòmines i liquidacions de quotes a la Seguretat Social.
  • Prestacions de la Seguretat Social (incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, defunció, viduïtat).
  • Inspeccions de treball i Seguretat Social.
  • Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria